Hållbarhet

Hållbarhetskonferens 25 april 2022

Den 25 april arrangerade Svenska Bankföreningen tillsammans med Svensk Värdepappersmarknad, Svensk Försäkring och Fondbolagens förening en konferens om den finansiella sektorns roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Konferensen hölls på Moderna Museet och modererades av Elisif Elvinsdotter. Inledningstalare var finansmarknadsminister Max Elger.

Panel 1

Vilken roll spelar finansbranschen och dess olika aktörer i hållbarhetsarbetet?

Samtal med vd:arna för finansbranschens fyra branschorganisationer kring hållbarhetsarbetet på finansmarknaden.

 • Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
 • Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen
 • Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring
 • Urban Funered, vd för Svensk Värdepappersmarknad

 

Inledningsanförande finansmarknadsminister Max Elger

 

Panel 2

Hur ställer vi om till en hållbar ekonomi?

 • Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef, Handelsbanken
 • Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen
 • Jens Matthiessen, ekonomiskt råd vid EU-kommissionens representation i Sverige
 • Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet

 

Panel 3

Är värdepappersmarknaden hållbar?

 • Fredrik Ekström, vd för Nasdaq Stockholm
 • Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, Finansinspektionen
 • Christian Luiga, CFO and Deputy CEO Saab ab
 • Johan Mörner, vd för Erik Penser Bank
 • Lena Österberg, Head of Sustainability Research and Strategy, Carnegie

 

Panel 4

Är konsumenterna med på hållbarhetståget?

 • Per Sandell, affärsområdeschef finansiella tjänster, Svanen
 • Helena Hagberg, hållbarhetschef, Skandia
 • Therese Liljeblad, investment product specialist, Nordea
 • Anna Larris, jurist Fondbolagens förening

 

Panel 5

Hur påverkar investerarna för en hållbar framtid?

 • Thomas Flodén, ansvarig kapitalförvaltning,AMF
 • Emelie Westholm, Head of responsible investments, Folksam
 • Joakim Sandberg, professor i ekonomi, Göteborgs universitet
 • Johanna Gestlöf Lundgren, Hållbarhetschef SPP

 

Avslutning

Dagens diskussioner sammanfattas av moderatorn tillsammans med vd:arna för föreningarna.