Konto- och clearingnummer

Konto- och clearingnummer

Svenska Bankföreningens dotterbolag Bankinfrastruktur i Sverige AB (BSAB) har en ny webbplats. Här hittar du information om Konto- och clearingnummer.

För att kunna delta i Bankgirot, Riksbankens RIX-system eller Svenska Bankföreningens Dataclearingsystem krävs ett clearingnummer. Det är ett identitetsbegrepp för en bank eller annat institut som deltar, direkt eller indirekt, i ett betalningssystem och därmed agerar på den svenska marknaden för betalningar.

Bankinfrastruktur i Sverige AB (BSAB) ansvarar för regelverket och en bank eller annat institut kan efter ansökan tilldelas en clearingnummerserie, som vanligen består av en serie om tio nummer. Själva clearingnumret består av fyra siffror.

Läs mer på:

BSAB | Konto- och clearingnummer (bankinfrastruktur.se)