Stibor

Financial Benchmarks Sweden (FBS) övertar ägandet av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF)

Financial Benchmarks Sweden (FBS) har nått en överenskommelse med  Global Rate Set Systems (GRSS) om att förvärva alla aktier i och därmed överta ägandet av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) från och med den 16 augusti 2021.

SFBF är en oberoende admininstratör av referensvärden och särskilt inrättad för att administrera Stockholm Interbank Offered Rate, Stibor. Med den nya ägarstrukturen fortsätter GRSS att vara tjänsteleverantör till SFBF, under förvaltning av FBS.

SFBF kommer, med Catharina Hillström som vd och befintlig personal, att fortsatt ansvara för Stibors administration. SFBF kommer formellt att lämna in en ansökan om auktorisation till Finansinspektionen i slutet av 2021 för att vara förenlig med förordning EU 2016/1011 (EU BMR).

Den nya ägarstrukturen för SFBF kommer inte att leda till några förändringar i administrationen eller publiceringen av Stibor.