Konsultationer

Amorteringsunderlag - reviderad rekommendation

Svenska Bankföreningen har tagit fram en reviderad rekommendation om amorteringsunderlag.

Revideringarna i underlaget består främst i förtydliganden och andra uppdateringar. De viktigaste ändringarna som föreslås är:

- Förtydligande med datum för när de olika amorteringskraven gäller.
- Förtydligande med att det är vid själva utbetalningen av bolånet som respektive amorteringskrav gäller.
- AGV (amorteringsgrundande värde) och för vilket datum det gäller ska skrivas ut även om det är äldre än 5 år.
- AMS (amorteringsgrundande skuld) och AGV ska alltid sättas för lån tagna från och med 1 juni 2016 för att beakta tröghetsregeln, även om lånet har en belåningsgrad som är 50 procent eller lägre och ingen amortering sker.
- Lån tagna från och med 1 juni 2016 till och med 28 februari 2018, och där det görs en omvärdering efter fem år, träffas inte av skuldkvoten då de inte är att betrakta som nya lån.


Kommentarer på förslaget kan lämnas senast den 10 augusti 2021 till Bankföreningen: info@swedishbankers.se 

Har du frågor kontakta Johan Hansing, johan.hansing@swedishbankers.se