Fondbolag

Fondbolag

Tack vare en positiv börsutveckling och förmånliga skatteregler stimulerades fondsparandet under 1980-talet. Detta lockade många svenskar, vilket i sin tur medförde en väl spridd kunskap om fondsparande. Idag har nästan alla svenskar ett fondsparande dels i privat sparande, dels via premiepensionssystemet.

Fondsparande

Hushållens direktsparande i värdepappersfonder ökade stadigt fram till runt år 2000 då cirka 20 procent av svenskarnas finansiella tillgångar utgjordes av fonder. Andelen fondsparande i hushållens finansiella portfölj har sedan dess varierat något och uppgick i december 2019 till 25 procent. Hushållen sparar också i fonder indirekt via pensionsförsäkringar, investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.

Tack vare en positiv börsutveckling och förmånliga skatteregler stimulerades fondsparandet under 1980-talet. Detta lockade många svenskar, vilket i sin tur medförde en väl spridd kunskap om fondsparande. Idag har nästan alla svenskar ett fondsparande dels i privat sparande, dels via premiepensionssystemet.

Den totala förmögenheten i svenska värdepappersfonder  ökade nästan obrutet från 120 miljarder kronor år 1990 till knappt 900 miljarder kronor i början av år 2000. Därefter har fondförmögenheten minskat enstaka år till följd av nedgång på aktiemarknaderna, men den långsiktiga trenden har dock inneburit en långsiktig uppgång av fond-värdena. Vid utgången av 2019 uppgick fondförmögenheten till 5 055 miljarder kronor (exklusive premiepensions-sparandet PPM uppgick fondförmögenheten till 
3 597 miljarder kronor).

I slutet av 2019 var 61 procent av fondförmögenheten placerad i aktiefonder, 23 procent i blandfonder, 15 procent i räntefonder och 1 procent i hedgefonder. Fördelningen varierar över tid beroende på bland annat börsoro då andelen räntefonder tenderar att stiga och aktiefonder sjunka, och tvärt om då börserna stiger.

Fondbolag

Utbudet av fonder har växt i takt med det ökade intresset från spararna och det finns idag ett stort antal fonder till-gängliga för spararna på den svenska marknaden. De stora bankernas fondbolag är viktiga aktörer på den svenska fondmarknaden. Samtidigt som marknaden för fonder har vuxit har det tillkommit en mängd nya aktörer, både svenska och utländska.

Några av de största aktörerna på den svenska fond-marknaden är de stora bankernas fondbolag – Swedbank Robur, SEB Fonder, Nordea Fonder och Handelsbanken Fonder – som alla har ett stort utbud av fonder med inriktning på olika geografiska områden, branscher och värdepapperstyper som aktier och obligationer.

Hållbara fonder

Traditionellt har fondsparandet setts som en möjlighet att sprida sparandets risker på områden som olika världs-marknader, värdepapperstyper och branscher. En ytterligare faktor som fått större betydelse för fondspararna är att sparandet också ska bidra till hållbar utveckling vad gäller bland annat miljö och sociala förhållanden. Antalet fonder som väger in hållbarhet ökar hela tiden och till exempel bland PPM:s 485 fonder har 136 riktlinjer för hållbarhet och/eller koldioxidutsläpp.

Fondförmögenhet. Andel per fondkategori, december 2019

  Aktiefonder    61 procent
   Blandfonder    23 procent
   Räntefonder    15 procent
   Hedgefonder    1 procent
   Övriga fonder    0,5 procent

Källa: Fondbolagens förening