Remissvar
Föreskrifter om konto- och värdefackssystem (1)
En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
Riksbankens framtid avvecklingstjänst
En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)
Föreskrifter om konto- och värdefackssystem
Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61)
ECB consultation on a digital euro
Loading...

Har du frågor om remissvaren

En viktig uppgift för Bankföreningen är att vara remissinstans i ärenden av betydelse för medlemsföretagen. Bankföreningen framför också sina synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter. Om du inte hittar det du söker, kontakta: CATHRINE BERGSTRÖM cathrine.bergstrom@swedishbankers.se +46 (0)8 453 44 21