Myter om banksektorn

"Bankerna gör övervinster"

De största bankerna på den svenska marknaden är ungefär lika lönsamma som andra jämförbara företag. De redovisar stora vinster räknat i kronor men i relation till det egna kapitalet är vinsterna i nivå med andra stora företag.

God lönsamhet visar att en bank driver en stabil och uthållig verksamhet, där kostnaderna är lägre än intäkterna. Detta behövs för att banken ska kunna investera, utveckla verksamheten och bygga upp kapital att låna ut till sina kunder samt att ägarna ska kunna få avkastning på sin investering. Att svenska banker är lönsamma är bra för då blir de stabila och kan göra mest nytta för sina kunder.

År 2018 hade de fyra största bankerna på den svenska marknaden - Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank - en lönsamhet som, liksom föregående år, var något lägre än snittet för de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen. Det visar Bankföreningens årliga sammanställning över hur lönsamheten ser ut för bankerna jämfört med andra stora börsföretag.

I sammanställningen jämförs avkastningen på eget kapital för de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen (OMXS30). De fyra bankerna redovisar en genomsnittlig avkastning på 13,3 procent, vilket är 2,3 procentenheter högre än förra året.

Överlag var lönsamheten god bland de undersökta företagen. De hade i genomsnitt en avkastning på 13,8 procent, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med förra året. Högst lönsamhet hade Atlas Copco med 34 procent i avkastning på eget kapital. Ericsson och Getinge redovisade dock en förlust. Den genomsnittliga avkastningen för samtliga företag var 13,7 procent under 2018, vilket kan jämföras med 12 procent för året innan.

Att säga att lönsamheten i ett företag bara skulle avspeglas i avkastningen på kapitalet är visserligen en betydande förenkling. Det är dock ett sätt att mäta lönsamheten i börsnoterade företag som möjliggör jämförelser mellan företag i olika branscher.

I diagrammet visas avkastningen på eget kapital för de företag som ingår i Bankföreningens jämförelse.

 

*Två investmentbolag, Kinnevik och Investor, har plockats bort i jämförelsen då deras vinster huvudsakligen är ett resultat av de andra företagens utveckling.